O ZAVODU

O zavodu

Poslanstvo javnega zavoda "Zavod za turizem in šport Radenci" je opredelila ustanoviteljica z ODLOKOM o ustanovitvi javnega zavoda "ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI".

S tem odlokom Občina Radenci kot ustanovitelj ustanovi javni zavod "ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT RADENCI" (v nadaljnjem besedilu: zavod) za izvajanje občinskega programa turizma in športa, ki je usklajen z nacionalnima programoma za turizem in šport, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje turističnih in športnih objektov v občini Radenci ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju turizma in športa na območju občine Radenci.

Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Občinski svet Občine Radenci. (Odlok)

VIZIJA

Naša vizija je sooblikovanje turistične ponudbe, ki bo temeljila na tradiciji, strokovnosti in sledila potrebam turističnega trga; ki bo kakovostna in privlačna za vse, ki želijo svoj prosti čas izkoristiti za počitniška potepanja, športne aktivnosti..., ali jih drugi interesi, želje in motivi vodijo v naš kraj.

CILJI

Aktivno vključevanje v sooblikovanje turistične ponudbe, povezovanje in združevanje interesov vseh segmentov domače javnosti, tudi tistih, ki niso neposredno vključeni v turistično dejavnost, vzpodbujanje zavedanja, da je turizem dejavnost, ki poleg ekonomskih koristi prinaša tudi prepoznavnost, ohranja identiteto in vpliva tudi na kvaliteto življenja lokalnega prebivalstva, vključevanje v vse aktivnosti, ki so vezane na varovanje okolja in urejenost krajev na območju celotne občine, na področju športa pa skrb za spodbujanje razvoja športnih aktivnosti in urejanje športne infrastrukture.

DEJAVNOST

Zavod za turizem in šport Radenci opravlja svojo dejavnost na način in v skladu z odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda, ki deluje v javnem interesu in na področju turizma zajema:

 • oblikovanje celovite turistične podobe na območju Občine Radenci,
 • informiranje obiskovalcev v okviru turistične pisarne,
 • promocija turistične ponudbe na območju občine Radenci,
 • vključevanje turističnih in drugih društev v aktivnosti na področju turizma,
 • urejanje in vzdrževanje športnih in turističnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda za turizem in šport Radenci

Poglej lokacijo Zavoda za turizem in šport Radenci na karti.

Dejavnost zavoda

Zavod za turizem in šport Radenci opravlja svojo dejavnost na način in v skladu z odlokom o ustanovitvi in statutom zavoda, ki deluje v javnem interesu in na področju turizma zajema:

 • oblikovanje celovite turistične podobe na območju Občine Radenci,
 • informiranje obiskovalcev v okviru turistične pisarne,
 • promocija turistične ponudbe na območju občine Radenci,
 • vključevanje turističnih in drugih društev v aktivnosti na področju turizma,
 • urejanje in vzdrževanje športnih in turističnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda za turizem in šport Radenci.

TURISTIČNA PISARNA

V Turistični pisarni Radenci, ki se nahaja na avtobusnem postajališču Radenci, in v okviru Zavoda za turizem in šport Radenci deluje od 1. avgusta 2007, se ob posredovanje turističnih informacij opravljajo naslednje aktivnosti:

 • zbiranje, urejanje in izmenjavo informacij o turistični ponudbi na območju naše občine in regije,
 • posredovanje informacij o aktualnih dogodkih in prireditvah,
 • izvajanje promocijskih aktivnosti,
 • povezovanje in sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na lokalni, regionalni in državni ravni.

ŠPORTNA DEJAVNOST

Zavod, ki v okviru svoje dejavnosti na področju športa upravlja s Športno dvorano in s Športno rekreativnim centrom Slatina skrbi predvsem za:

 • spodbujanje razvoja in urejanje športne infrastrukture na območju občine,
 • ustvarjanje možnosti za razvoj športa in športne rekreacije.

ŠPORTNA DVORANA RADENCI

Športno dvorano, ki predstavlja gibalo športnega življenja v občini poleg izvajalcev letnega programa športa (LPŠ) za izvajanje svojih aktivnosti uporabljajo tudi številni domači in tuji klubi in društva. Športna dvorana Radenci je primerna tudi za komercialne prireditve.

ŠPORTNO REKREATIVNI CENTER SLATINA (ŠRC SLATINA)

ŠRC Slatina se nahaja v južnem delu Radencev in obsega nogometni stadion s pomožnim igriščem, ki je namenjen predvsem vadbi in rekreaciji. Tu je izhodišče za Coouperjev test, ki se vključuje na bližnjo Trim stezo, ob stadionu pa stoji tudi nekaj igral za namlajše. Tu je živahno od zgodnje pomladi do pozne jeseni.

Statut ZTIŠ

Statut ZTIŠ

INFO KIOSK