TURIZEM

Turistično informacijski center

V TIC-u Radenci, ki se nahaja na avtobusnem postajališču Radenci, in v okviru Zavoda za turizem in šport Radenci deluje od 1. avgusta 2007, se ob posredovanje turističnih informacij opravljajo naslednje aktivnosti:

  • zbiranje, urejanje in izmenjavo informacij o turistični ponudbi na območju naše občine in regije,
  • posredovanje informacij o aktualnih dogodkih in prireditvah,
  • izvajanje promocijskih aktivnosti,
  • povezovanje in sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na lokalni, regionalni in državni ravni.
INFO KIOSK